facebook twitter youtube Sindicacio

Progressites per Sˇller

Menu:


CercadorVota per fer de Sˇller una ciutat per compartir

progxsoller | 13 Maig, 2011 20:21

La població de Sóller ja supera els 14.500 habitants i manté un creixement lent però constant. Dins el nostre programa electoral, consideram aquesta realitat social, en què conviuen més de 50 nacionalitats, amb quasi un 25 % de la població que no ha nascut a les Illes, fet que, juntament amb l’envelliment demogràfic, la nova realitat familiar, la immigració, les desigualtats econòmiques, les diferències d’oportunitats entre homes i dones, les discapacitats... i l’acceleració de tot plegat en aquests temps de crisis econòmica, obliga als ajuntaments a fer  polítiques actives per corregir els desequilibris socials i per incidir en l’econòmia local.

 

Ara, ja no sols podem pensar en els residents habituals i els nascuts a Sóller. Hem de pensar en la integració en la nostra forma de vida, cultura i llengua dels nous residents, els immigrants comunitaris i extracomunitaris. Si bé és necessari destacar que la cohesió socials dels sollerics i solleriques ha permès mantenir una idiosincràsia pròpia, una llengua i un patrimoni cultural que tot ho impregna i que facilita, en gran mesura, la integració dels nouvinguts o nous residents.

 

 (Segueix)

Posted in Programa electoral 2011 . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Ja podeu consultar el programa electoral

progxsoller | 13 Maig, 2011 12:26

Sota el lema Perquè Sóller ens importa, ens posam al servei dels ciutadans amb un comprimís de feina honest, concret i realista.

Progressistes per Sóller pretenem fer una gestió eficaç per a tots els ciutadans i ciutadanes de Sóller. Si voleu veure el programa electoral complet, el podeu descarregar en pdf al següent enllaç: Programa electoral 2011.

Posted in Programa electoral 2011 . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Llista

progxsoller | 25 Abril, 2011 17:00

Gabriel Suau Otero, Maria Magdalena Palou Cànaves, Andreu Miquel Pons Frau, Catalina Esteva Jofre i Clara Roca Miró.

1. Catalina Esteva Jofre
2. Gabriel Suau Otero
3. Andreu Miquel Pons Frau
4. Clara Roca Miró
5. Maria Magdalena Palou Cànaves
6. Onofre Bisbal Palou
7. Guillem Francesc Raja Mayol
8. Margalida Martínez Serra
9. Francisca Maria Palou Marti
10. Lluís Bernat Puigserver
11. Jordi Sanús Castellà
12. Joan Miquel Castanyer Sastre
13. Maria Cristina Margarita Serra
14. Pere Joan Oliver Orell
15. Aina Domínguez Móra
16. Laia Ramis Escanelles
17. Pere Joan Coll Adrover

Suplents:

1. Sara Roca Westren-Doll
2. Miquel Belenguer Arias

Al Consell de Mallorca: Maria Magdalena Palou Cànaves 

 (Segueix)

Posted in Programa electoral 2011 . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Sˇller, ciutat educadora

progxsoller | 25 Abril, 2011 16:14

La millora continuada de l’educació dels sollerics, independentment de la seva edat, és un assumpte que ha d’ocupar l’atenció de l’Ajuntament. Encara que l’àmbit competencial del municipi està limitat per les responsabilitats d’altres institucions, l’Ajuntament ha de vetllar, quan no prendre la iniciativa pensant en el futur, per garantir l’òptima formació dels ciutadans.


Som conscients de l’elevat fracàs escolar dels nostres infants i joves i de les seves dificultats per accedir a estudis reglats després de l’abandonament prematur (entre els 16 i 24 anys) dels seus estudis, temptats per una societat que els oferia treball immediat però precari i una cultura consumista de satisfacció ràpida; plantejament que una crisis econòmica ens obliga a abandonar i a actuar amb més urgència.

 

 

Sóller

 

 (Segueix)

Posted in Programa electoral 2011 . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Cultura i patrimoni: identitat

progxsoller | 14 Abril, 2011 06:11

L’Ajuntament ha d’estar compromès en la defensa de la identitat de Sóller i de Mallorca com a fonament de la cohesió de tots els ciutadans. És necessari convertir la simple multiculturalitat, l’existència de diverses cultures coexistint, en un projecte d’identitat col·lectiva en permanent construcció, amb les aportacions de totes les visions, per a implicar tota la comunitat en el fet de fer poble: aconseguir la interculturalitat. Identitat i diversitat sense contradiccions.

Tot això, partint del ric llegat històric, patrimonial i cultural que tenim a Sóller, amb la llengua catalana com a eina d’integració, i sense oblidar la creació de cultura nova, posant a l’abast de tothom les eines necessàries per deixar la seva empremta al poble i al món.

Alhora, cal potenciar l’oferta cultural i de festes, ja que tot i no ser necessitats bàsiques, ens identifiquen com a persones i com a poble. Cal preservar les festes tradicionals i enfortir-les pensant en les generacions futures, fomentant el concepte d’oci com a cultura viva.

Per això, vos proposam:
 
 (Segueix)

Posted in Programa electoral 2011 . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Sˇller, una ciutat per compartir

progxsoller | 05 Abril, 2011 20:54

La població de Sóller ja supera els 14.500 habitants i manté una creixement lent però constant.

Actualment és una realitat social molt variada on hi conviuen més de 50 nacionalitats, amb quasi un 25% de la població que no ha nascut a les Illes. Aixó, juntament amb l’envelliment demogràfic, la nova realitat familiar, la immigració, les desigualtats econòmiques, les diferències d’oportunitats entre homes i dones, les discapacitats... i l’acceleració de tot plegat reclamen polítiques actives per corregir els desequilibris socials.

Sóller

S’han de promocionar les iniciatives per a la igualtat social, assegurar una bona atenció als ciutadans amb més dificultats o en perill d’exclusió, millorar-ne l’atenció i la prevenció, i facilitar-ne la reinserció. Cal unificar les forces de tots els grups, institucions i entitats que atenen els ciutadans en situacions de dificultat per facilitar l’organització de circuits d’integració.

Ara, ja no sols podem pensar en els residents habituals i els nascuts a Sóller. Hem de pensar en la integració en la nostra forma de vida, cultura i llengua dels nous residents, els immigrants comunitaris i extracomunitaris.

Si bé, és necessari destacar que la cohesió socials dels sollerics i solleriques ha premés mantenir una idiosincràsia pròpia, una llengua i un patrimoni cultural que tot ho impregna i que facilitar en gran mesura la integració dels nous vinguts.

Com a projecte de ciutat volem mantenir aquesta idiosincràsia de ciutat oberta i acollidora, jo sols per als visitants, sinó especialment per a tots els residents, perquè s’hi sentin a gust i sobretot perquè gaudeixin de tots els mitjans necessaris per poder desenvolupar el seu projecte individual de futur i perquè puguin ser conscients de que es troben compartint un espai i un temps.

No voldríem que ningú es sentís involuntàriament exclòs i per això seran prioritàries les polítiques d’equitat social, integració activa i suport a les persones que tenguin més dificultats, per la raó que sigui: física, psíquica, edat avançada, joventut, sexe, nacionalitat, llengua, atur, etc.
 (Segueix)

Posted in Programa electoral 2011 . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent