facebook twitter youtube Sindicacio

Progressites per Sóller

Menu:


CercadorUn Port de tots: acte electoral de Progressistes per Sóller

progxsoller | 23 Maig, 2007 23:03

Posted in General . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Avui: Biel Barceló i Catalina Esteva a la Cooperativa de Sóller

progxsoller | 23 Maig, 2007 08:05

Visita a la Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu

Avui dimecres dia 23, a les 12.30 h, el candidat a la presidència del Govern de les Illes Balears pel Bloc per Mallorca, Biel Barceló, i la cap de llista de la candidatura Progressistes per Sóller, Catalina Esteva, visitaran la Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de Sóller, acompanyats de membres d’aquesta entitat.

La visita inclourà una trobada a fi d’intercanviar opinions i conèixer de primera mà els problemes i projectes que envolten el sector primari de la nostra vall.

Roda de premsa a Son Puça

Acabada la visita a la Cooperativa, aproximadament a les 13.15 h, Catalina Esteva, candidata de Progressistes per Sóller, i Biel Barceló, candidat del Bloc per Mallorca, faran una roda premsa a l’inici del camí de Ca n’Aí. El tema de la roda de premsa serà aquesta gran zona verda —una de les més amples que queden a la vall i on s'ha previst la construcció d'equipaments—, el programa d'agricultura del Bloc per Mallorca, l'agricultura ecològica i el futur de la zona —amb el poligon industrial en construcció a la zona propera de Son Angelats.

Posted in General . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Menys circulació, més mobilitat

progxsoller | 22 Maig, 2007 22:24

La mobilitat és una característica pròpia de la nostra època, i per això Progressistes per Sóller (PSM-Esquerra Unida i Els Verds) pensam que resulta necessari estructurar-la de manera que doni comoditat a les persones i al mateix temps permeti salvaguardar al màxim l’interès col·lectiu (hem de minvar els renous i la contaminació per trànsit, i també el malbaratament de combustibles fòssils i els accidents de trànsit...). per això creim que està bé establir mesures restrictives a l’ús del vehicle privat i fomentar i facilitar l’ús de la bicicleta i del transport públic. Si veim que feim més aparcaments, més carrers i més autovies, i tanmateix seguim tenint més embossos i una circulació difícil i congestionada, vol dir que algunes altres coses hem de fer.

Per això, proposam:

- Crear zones d’aparcament gratuït d’intercanvi lligades al transport públic i aparcaments perimetrals per evitar la saturació de trànsit al centre.

- Convertir carrers en zones de vianants amb horaris flexibles. Empedrar més carrers peatonals del centre i del nucli històric de Sóller.

- Establir camins escolars als voltants dels centres d’ensenyament per garantir-hi la seguretat i preferència en l’accés dels infants.

- Millorar el paviment de carrers i les voravies, mitjançant l’elaboració d’un pla anual de recomposició de voravies que inclogui l'eliminació de barreres arquitectòniques, amb una brigada específicament dedicada a l’arranjament urgent del trespol de les vies públiques.

- Mantenir una ORA rotatòria al centre i suprimir-la als afores (per exemple, al carre de Cetre). Consideram que en cap cas l’Ajuntament pot entendre l’ORA com un negoci i, per tant, la seva aplicació ha d’estar restringida a zones molt específiques.

- Millorar la sortida de Cetre amb la necessària rotonda.

- Fer un passeig per a vianants i carril bici des del Convent fins al Port.

- Una gestió del trànsit que reduesqui la quantitat de vehicles que arriba al Port de Sóller, millorant la senyalització i evitant l’esquarterament de la badia i la marginació de la platja d’en Repic, fomentant formes de transport més sostenibles i abaratint el costos del transport públic (bitllet de tramvia per als visitants al Port). Cercar solucions vàlides per a l’aparcament de vehicles de lloguer i remolcs que injustificadament ocupen espais públics d’ús general per llarg espai de temps. Integrar definitivament el Port dins el nostre pla de mobilitat amb mesures com tractament específic dels treballadors del Port per aparcar a zones d’ORA.

- Millorar el servei de transport públic (en hores punta, amb un abonament per a usuaris habituals i/o més aturades).

- Fomentar l’ús del tren i el tramvia, com a transport públic i alhora patrimoni identitari del nostre poble.

- Aconseguir fer un circuit periurbà en un minibús impulsat per energia elèctrica i amb accés per a discapacitats, que permeti connectar els nuclis dispersos (Biniaraix, Ses Argiles, Plaja d’en Repic...) i les zones de serveis i d’oci (el centre, el PAC, els poliesportius, el polígon...), atenent principalment les necessitats de mobilitat de determinats col·lectius (gratuït per a infants, tercera edat, discapacitats...).

Així, pensam que enfocar els problemes circulatoris amb l’aportació d’aquestes propostes —a més d’altres com la de la figura del policia de barriada— ens farà poder-nos moure millor pel nostre municipi, i començar a fer-ho d’una manera diferent a la rutina de cotxe, circulació difícil i nervis al volant per veure com arribar d’hora a lloc i aparcar allà on puguem.

progressistesxsoller@yahoo.es

Posted in General . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Nota aclaratòria del PSM Sóller

progxsoller | 22 Maig, 2007 22:01

Dia 27, Progressistes per Sóller i Bloc per Mallorca

Arran de la presentació de la candidatura Progressistes per Sóller a les eleccions municipals de Sóller, el PSM-EN desitja aclarir als sollerics que:

· El PSM sols és on són les seves sigles i treballen els seus militants i simpatizants; en el cas de Sóller, el PSM en tant que partit és a la candidatura de Progressistes per Sóller, formada per gent provinent del PSM, d’Esquerra Unida i d’Els Verds, a més d’altres ciutadans animats a participar i fer servir el seu dret civil i democràtic a presentar-se a unes eleccions.

· El PSM participa activament en la candidatura Progressistes per Sóller aportant els seus representants, iniciatives i propostes.

· El PSM dóna per acabades les diferències al si del nacionalisme progressista i d’esquerres, ja que creim que el temps ha acabat situant cadascú al seu lloc.

· El PSM treballa per refer l’espai propi del nacionalisme, l’esquerra i l’ecologisme amb un desig d’unitat entre les forces progressistes del país mitjançant el Bloc per Mallorca i està obert a les aportacions que en aquest sentit vulguin realitzar partits, associacions i entitats pròximes.

Per tant, no ho dubteu: a Sóller, votau la candidatura de Progressistes per Sóller; al Consell de Mallorca i al Parlament de les Illes Balears, votau el Bloc per Mallorca. Dia 27, que cadascú decideixi sense confusions.

PSM Sóller

Posted in General . Comentaris: (2). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Educar els infants, formar els adults

progxsoller | 22 Maig, 2007 13:38

La millora continuada de l’educació dels sollerics, independentment de la seva edat, és un assumpte que ha d’ocupar l’atenció de l’Ajuntament. Encara que l’àmbit competencial del municipi està limitat per les responsabilitats d’altres institucions, Progressistes per Sóller pensam que l’Ajuntament també ha de vetllar per garantir l’òptima formació dels ciutadans.

Hem de ser conscients de l’elevat fracàs escolar dels nostres infants i joves i de les seves dificultats per accedir a estudis reglats després de l’abandonament prematur (entre els 16 i 24 anys) dels seus estudis, temptats per una societat que els ofereix treball immediat però precari i una cultura consumista de satisfacció ràpida. Dins les limitades competències municipals, s’ha d’intentar que a sóller s’aconseguesquin els objectius de la Unió Europea per a l’any 2010: que un 80% dels joves seguesquin estudis postobligatoris.

En aquest sentit, creim que una primera eina seria un consell escolar municipal reglamentat de forma molt oberta a la participació de tota la comunitat educativa per dissenyar un projecte educatiu municipal per a la formació instrumental i humana dels nostres infants, adolescents i adults.

Efectivament, creim en un projecte educatiu de ciutat, que ha de ser l’eina bàsica per la qual un municipi dissenya i lluita pel seu futur a mig i llarg termini. En aquest projecte s’han d’englobar tant les activitats dirigides als infants i estudiants com les dirigides a la formació permanent de tots els ciutadans, les activitats culturals i de lleure prioritàries i la justificació de les subvencions municipals per a cultura, esport o festes.

D’altra banda, pensam que s’han de preveure bé les necessitats educatives immediates i previsibles a mig termini per gaudir de les infraestructures adients, com ara un centre d’infantil de 2 línies al CP Es Puig, l’ampliació del CP Pere Cerdà al Port, controlar el termini d’execució i qualitat del nou centre de Ca les Ànimes, etc... Així mateix, s’hauria d’ampliar l’Institut d’Educació Secundària Guillem Colom Casasnovas, preveient que si definitivament es mantingués com a centre comarcal (si no es preveu un nou IES a Bunyola) seria necessari construir-ne un de nou per cobrir les necessitats de la comarca amb la qualitat que els nostres infants mereixen.

Enmig d’això, proposarem també donar més difusió al sistema d’ajudes, a fi que els infants amb més dificultats de caire econòmic i social s’integrin en les activitats complementàries, extraescolars i d’oci.

Com veis, pensam que s’ha d’impulsar l’educació d’adults a la nostra comarca, per exemple, pel que fa a accés a la informàtica i les noves tecnologies (alfabetització digital). Sobretot, però, pensam en la possibilitat de seguir estudis reglats i no reglats per a totes les persones que per raons de feina o edat no poden o no pogueren seguir els estudis ordinaris. Sóller i la seva comarca necessiten un centre d’educació permanent d’adults, que permetria, també, que els joves que un dia abandonaren els estudis reemprenguessin la seva formació.

Al mateix temps, pensam que a Sóller s’haurien de dur a terme més accions de formació continuada adreçades a persones desocupades i a persones que treballen en diferents sectors (agricultura, comerç, restauració, construcció, serveis socials...) a fi de millorar la seva formació i capacitació professionals.

progressistesxsoller@yahoo.es

Posted in General . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent

Programa electoral de Progressistes per Sóller (VII)

progxsoller | 19 Maig, 2007 23:00

Educar els infants, educar els adults

La millora continuada de l’educació dels sollerics, independentment de la seva edat, és un assumpte que ha d’ocupar l’atenció de l’ajuntament. Per això, proposam:

1. Un consell escolar municipal molt obert a tota la comunitat educativa (professionals, famílies, joves, associacions culturals i esportives...).

2. Un projecte educatiu de ciutat que englobi tant les activitats dirigides als infants i joves com la formació permanent de tots els ciutadans, les activitats culturals, d’esport i festes.

3. Cooperar amb el Govern balear i els consells escolars dels centres educatius en la programació i gestió d’activitats extraescolars de qualitat lligades a l’oferta de tallers municipals (música, teatre...).

4. Pla d’obertura de centres educatius públics fora de l’horari lectiu i de serveis complementaris, a consensuar al Consell Escolar Municipal i a coordinar amb el Govern balear i els programes del Govern de l’estat (activitats de capvespre, escoles d’estiu i de vacances per alumnes d’infantil i primària, ús dels espais de l’IES els caps de setmana...).

5. Previsió de les necessitats educatives immediates i a mig termini: 2 línies d’infantil al CP Es Puig, ampliació del CP Pere Cerdà, controlar el termini d’execució i qualitat del nou centre de Ca les Ànimes, etc.

6. Ampliació i millora de l’Institut Guillem Colom Casesnoves, preveient que si es mantingués com a centre comarcal seria necessari construir-ne un de nou.

7. Donar més difusió al sistema d’ajudes per a què els infants amb més dificultats, de caire econòmic i social, s’integrin en les activitats complementaries, extraescolars i d’oci.

8. Regular, si el Govern balear no ho fa, un sistema de gratuïtat dels llibres de text, basat en la reutilització i les biblioteques d’aula.

9. Fomentar els estudis universitaris i de formació professional.

10. Crear una escoleta municipal de 0-3 anys.

11. Un centre d’educació permanent d’adults: accés a les noves tecnologies, cursos de català i, sobretot, la possibilitat de seguir estudis reglats i no reglats per a tots els que no pogueren seguir els estudis ordinaris.

12. Dur a terme un pla de formació continuada destinat a persones desocupades i treballadors (en diferents sectors: agricultura, restauració, construcció...) a fi de millorar la seva formació.

Els nostres joves

En la societat actual ni la família ni l’escola poden assegurar la formació plena dels joves. Entre tots hem de formar una xarxa per evitar que el jovent caigui en les moltes trampes que la vida actual para als individus i garantir el seu desenvolupament integral com a persones. Per això, proposam:

1. Un Consell Municipal de Joventut que impliqui la participació dels joves (14-30 anys) i la coordinació entre les àrees de joventut, educació, cultura, serveis socials i esport.

2. Mantenir l’Oficina d’Informació als Joves, ampliant les seves funcions (orientació professional, dinamització...) i ampliant el seu horari per fer-lo compatible amb el dels treballadors i estudiants.

3. Ampliar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies als nostres joves (Sóller com a zona WIFI, informacions i tràmits administratius a través d’Internet, ajuts per a l’adquisició d’ordinadors...).

4. Facilitar-los l’aprofitament de la desitjada escola d’adults per a què puguin completar els seus estudis (ESO, batxiller i algun cicle d’FP) i mantenir una formació permanent.

5. Augmentar el nombre d’educadors de carrer i contractar un dinamitzador especialitzat joventut.

6. Fomentar la participació dels joves en el programa municipal del voluntariat, especialment en la preservació dels nostre patrimoni natural i cultural, el projecte educatiu de ciutat i la cohesió social.

7. Casal de Joves cèntric i autogestionat com a centre dinamitzador d’una oferta d’oci adient per a la joventut. Un Casal de Joves al Port similar.

8. Oci per infants i joves de qualitat (parc de patinatge, oci nocturn saludable...), aprofitant especialment el centre multifuncional a La Defensora (teatre, cinema, concerts, congressos...).

9. Espais per a assaig de grups novells i tallers de música, pintura, ceràmica o artesania per a joves.

10. Foment de la salut: esport, pla de prevenció de les drogodependències...

11. Reducció de preus dels serveis municipals (transport, poliesportius, museus...).

12. Programa municipal per a l’habitatge digne.

Afavorir els esports

L’ajuntament ha d’afavorir la pràctica de l’esport entre els ciutadans de totes les edats i com a eina de socialització i millora de la salut, i no sols com a gestor d’instal·lacions i repartidor de subvencions. Per això, proposam:

1. Preus accessibles per l’ús de les instal·lacions municipals.

2. Major atenció als esports minoritaris, prioritzant les activitats lúdiques col·lectives i no competitives.

3. Crear, potenciar i millorar espais polifuncionals (camp de futbol del port).

4. Reactivar l’escola municipal d’esports per diversificar l’oferta esportiva en col·laboració amb els clubs i associacions.

5. Carril bici per anar al port i rutes de passeig pel poble i voltants.

6. Prioritzar la construcció de la piscina coberta.

Millorar la sanitat

Una societat equilibrada és també una societat més sana. L’accés al sistema sanitari és un dret fonamental de les persones garantit per l’Estat. La feina de l’Ajuntament consisteix en una millora constant -qualitativa i quantitativa- de les prestacions sanitàries que reben els sollerics. Per això, proposam:

1. Assegurar una ambulància i dos metges durant les 24 hores.

2. Millorar els recursos assistencials del centre de salut (radiografies, hospital de dia, ginecòleg...).

3. Millorar el centre assistencial del Port.

4. Plans de desratització, compatibles amb el medi ambient i la fauna local.

5. Pla de prevenció de les drogodependències, ludopaties...

6. Control estricte de la salubritat de les aigües per al consum i per a l’oci (fonts, platja, torrents...).

7. Neteja òptima de les zones públiques.

8. Ordenança de tinença d’animals.

9. Foment de l’esport per a tothom com a eina de salut.

Posted in General . Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent