facebook twitter youtube Sindicacio

Progressites per Sˇller

Menu:


CercadorQU╚ M╔S ENS PODEN FER?

progxsoller | 02 Maig, 2012 21:22

La passada setmana el ministre d'Economia espanyol De Guindos va i anuncia per al 2013 una pujada dels impostos per al consum (IVA, benzina, tabac...), quan ja ens han pujat l'IRPF i l'electricitat. Per altra banda, per la via ràpida dels reials decrets hem perdut drets sanitaris: es limita el dret a la salut i la cobertura sanitària a espanyols majors de 26 anys que no hagin cotitzat, a immigrants irregulars; i també els trasllats sanitaris no urgents, els fàrmacs i les pròtesis ortopèdiques, etc. També perdem drets en matèria de formació: es limiten les beques, s'encareixen les taxes de la universitat, s'augmenten els alumnes per aula a l'ensenyament obligatori, es retalla en inversions per investigació... I no oblideu que s'han creat els camins més fàcils per a l'acomiadament dels treballadors, amb la (contra)reforma laboral.


En l'escala estatal, a més, llegim que enguany l'economia en conjunt no creixerà, i que el nombre d'aturats creixerà. I que també creixeran les retallades i les mesures d'ajustament, com si l'Estat i els poder públics, en lloc de procurar la cohesió social i una societat més justa, remassin en sentit contrari. De recessió a retallada i viceversa. Per sort, comencen a arribar aires d'Europa que resulta que ara donen raó als qui hem cregut que l'aprimament de l'esfera pública i dels comptes públics ens duen a l'abisme.


A les Balears i a Sóller també anam servits...


Aquí, a les Balears, el Govern Balear incompleix totes les seves promeses electorals, menys dues: la desprotecció i menyspreu a la nostra llengua, i la desprotecció i explotació dels nostres territoris més preuats. I en “Baussá” president i el conseller d'Educació mos fugen a Suïssa a visitar centres educatius i tornen amb lliçons lingüístiques de contes de fades. Més barat i profitós hagués estat que visitàs les escoles del seu país, les Balears, a veure quins problemes tenen i com podem millorar-les. O tenia por de no ser ben rebut i s'ha fet por dels llaços pel català...? A més a més, tanquen dos hospitals (Joan March i Hospital General) i ens han pujat les tarifes del túnel (!!??) i encara és hora que paguin la subvenció del peatge...


A l'Ajuntament de Sóller, en menys d'un any, ja s'ha pujat el preu de l'aigua i l'impost sobre béns immobles, hem perdut drets socials (assistència als nostres majors, atenció als joves amb risc de fracàs social i escolar...) i les formes: contractant i adjudicant “a dit” i actuant sempre amb secretisme i falses urgències. I no us perdeu els plens, convertits en “berenars amb diamants” o “fiestas pijama” del PP. (Segueix)

Posted in General . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Suggeriments de Progressistes per Sˇller (PSM-VI) per a la proposta de revisiˇ del PGOU de Sˇller

progxsoller | 25 Abril, 2012 21:47

 1. Caldria tenir en compte les directrius que, amb prioritat màxima, es troben incloses al PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21 DE SÓLLER, aprovada per unanimitat del consistori, que se citen a continuació:


Des del Fòrum ciutadà es proposen els criteris que s’haurien d’introduir en el nou planejament municipal:

 • Respectar la tipologia arquitectònica dels edificis.

 • Obligar a les edificacions de les zones urbanes a què es construeixin al límit del carrer i no al centre de la parcel·la per tal de no trencar l’estructura urbana.

 • Respectar les altures dels edificis.

 • Eliminar pantalles visuals artificials de les cases.

 • Promocionar els habitatges de protecció oficial.

 • Establir criteris de construcció dels marges dels torrents.

 • Promoure un creixement regular del poble amb criteris de sostenibilitat.

 1. S’han d’integrar les modificacions del PGOU que ja es troben en tramitació al Consell de Mallorca.

 1. S’hauria de mantenir l’actual protecció  en les zones boscoses, àrees naturals d’especial interès i sòl rústic, a fi de protegir el nostre paisatge i medi natural, com a principal font de qualitat de vida dels residents a Sóller i de prosperitat del nostre teixit econòmic.

 1. S’haurien de mantenir les limitacions d’ús i d’edificabilitat a l’àrea coneguda com a Pla d’Horts i Tarongers, sigui rústica o nucli rural, per les seves especials característiques, que la fan única a Mallorca, en tant que perímetre urbà format per horts i residències aïllades; es podria estudiar la possibilitat d’agrupacions de parcel·les per completar superfícies edificables de 5.000 m2 dins les zones considerades com a Nuclis Rurals.

 1. Atès que no s’han pogut vendre tots els solars del polígon de Son Angelats, no pareix necessari a mig i llarg termini, que s’ampliïn zones destinades a polígons industrials o de serveis, ni a equipaments.

 (Segueix)

Posted in General . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

NOSALTRES (PSM-IV) VOT└REM NO AL PLA DĺAJUST DE SËLLER

progxsoller | 04 Abril, 2012 06:33

El passat dia 30 de març, el Ple de l’ajuntament de Sóller va aprovar un Pla d’Ajust, d’acord amb els requisits que el Govern de l’Estat ha exigit per poder avalar un fons suficient perquè l’Ajuntament pugui fer front a la major part del seu deute amb particulars i empreses.

Vagi per davant que cal explicar que gran part del treball de l’anterior legislatura fou  destinat a aconseguir quadrar els comptes municipals i pagar el deute de l’Ajuntament; per això, entre altres mesures, es retallaren costos no essencials (com els discutits llums de Nadal), es concertaren 40 places de persones dependents de la Residència, s’inicià la revisió cadastral (per fer aflorar els immobles no donats d’alta i intentar que els rebuts fossin més justs), i també es va fer un pla de sanejament. Un dels objectius era aconseguir del Govern central un préstec o aval, a mig o llarg termini, per liquidar tot el deute municipal.

L’oferta actual del Govern de l’Estat hagués estat perfectament acceptable per a nosaltres, però l’actuació secretista, prepotent i antisocial del Partit Popular de Sóller ens dugué a votar que NO al Pla d’ajust que ens presentaren, bàsicament per les raons que exposam a continuació:

El pla d’ajust aprovat es fonamenta en l’augment dels ingressos municipals per l’IBI (impost sobre béns immobles), tema que ja es va plantejar en l’anterior legislatura i que, a causa de la ponència de valors aprovada per la Gerència del Cadastre, ha provocat un important increment d’aquest ingrés, que anirà pujant al llarg dels propers 10 anys. Pràcticament aquest únic punt permetrà a l’Ajuntament fer front al pagament del que podríem anomenar préstec del Govern Central (a retornar en 10 anys, al 5 % d’interès i amb 2 anys de període de carència, en el qual només es paguen interessos).

Però en el pla aprovat pel PP no es podrà revisar a la baixa el tipus impositiu que l’ajuntament aplica per cobrar l’IBI (0’85% del valor cadastral) fins d’aquí 6 anys. Això no era la idea amb la que s’inicià la revisió cadastral. Creiem que era necessari que l’Ajuntament fes més just i equitatiu aquest impost, ja que, modificant el tipus impositiu podia anar compensant els desequilibris que provoca basar l’impost sols en criteris de mercat i no socials.

El pla d’ajust aprovat fonamenta l’estalvi en 3 pilars:

Anul·lar les ajudes municipals als padrins i padrines sollerics internats a la residència, limitant tota l’ajuda municipal, a 10 anys vista, a un màxim de 250.000 euros anuals per a  persones sense recursos personals o familiars. Nosaltres creim que la mesura no és bona ja que desconeixem si per a l’any que ve o d’aquí a 8 anys seran suficients aquests doblers per a totes les persones de Sóller que ho necessitin i no puguin pagar-se la Residència. No podem oblidar que Sóller té una història de segles cuidant de la seves persones majors i que el solar on s’ubica la Residència –ara pràcticament privada— és propietat del poble de Sóller.

El Pla suposa una retallada en les subvencions a entitats i associacions del 50 % del que ara rebien (les poques que encara en rebien). Hem pensat que passarà amb entitats com l’Escola de Música, col·lectius, Jardí Botànic, Museu de Ciències Naturals, Deixalles...?. Hagués estat més lògic decidir cas per cas, i revisar el possible estalvi en altres àmbits de les despeses no imprescindibles.

El Pla suposa també la disminució del cost en l’arreplegada de fems i neteja viària, ara que ja no ho du Gesba-Acciona sinó Sóller 2010; una disminució del cost que, d’acreditar-se, s’hauria de reflectir en una rebaixa de la taxa de fems.

En tercer lloc, no per ser menys important, resulta vergonyós que el batle i el regidor d’hisenda presentassin als partits de l’oposició el Pla d’Ajust a penes mitja hora abans de l’inici del Ple que l’havia d’aprovar. Per dissenyar el Pla, no sols no s’ha tingut en compte els partits de l’oposició (hem de recordar que el Partit Popular no representa a tots els sollerics i solleriques), sinó tampoc els sectors afectats (el Fòrum de l’Agenda Local 21, la Plataforma contra la revisió del cadastre, associacions de veïns, socials o culturals ...). Això no són formes, perquè aquest Pla condicionarà les polítiques municipals durant els propers 10 anys i, tal volta, el Partit Popular no governi tant de temps.

Ens hagués agradat que fos un Pla d’Ajust bo per l’Ajuntament però també per a tots els ciutadans de Sóller, consensuat i socialment sostenible. No ho ha estat i hi hem votat en contra.Posted in General . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Capsa de galletes 02

progxsoller | 03 Abril, 2012 09:44

 • Què curiós: el pregoner és el mateix que ha llogat fa poc la panificadora a l’ajuntament per 1500 € al mes? Com sempre amb aquest govern tot queda “en família”... i en una Harley!
 • Ja que hi som, podrien posar en Jaume Casasnoves i el seu germà com a valentes dones!
 • L’estat fa un préstec a l’ajuntament, que haurà de pagar un 5% d’interessos. Si un particular demana un préstec a qualsevol banc, no es lliura de pagar mínim un 10% en interessos. Però si el Banc Central Europeu fa un préstec (amb els nostres doblers!) als bancs amb problemes... només paguen un 1% d’interessos! Bravo!
 • El projecte d’en Matas per estandarditzar la imatge de tots els ports de l’Estat es concreta en un passeig sense ombra (sembla que d’aquí a poc ell en tendrà a bastament, d’ombra), ja que sembraran palmeres per alimentar al becut, i amb uns bancs de ciment i sense respatller. Arena viatgera (a 400 km l’han anada a cercar), que s’aferra a les sabates i res a veure té amb la nostra arena natural (no ens enganem, és més aviat picadís) i que tots sabem que acabarà en el fons del port en un parell de temporals.

Posted in Capsa de galletes . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

Capsa de galletes 01

progxsoller | 28 Marš, 2012 20:01

 • Han tret 10 persones de la feina, però per compensar han contractat a dit un gerent per Sóller 2010, un coordinador per a la recollida de fems que no sabem què farà que no pogués fer el personal que ja hi havia, i han llogat una nau per guardar el parc automobilístic (no fos cas que plogui terra).

 • Passam pena per alguns dels regidors de l’equip de govern municipal, vist el que passa als plens, no sabem si pateixen una estranya malaltia que els fa riure davant les propostes de l’oposició, o és un cas de mala educació crònica.

 • Tanta de sort que en Simarro havia d’abaixar els imposts, eh? Suposam que quan ho va dir en el debat del Victòria n’estava tan convençut com en Bauçà i en Rajoi.

 • Hem de reconèixer que a nivell autonòmic el PP acompleix un punt del seu programa: fer feina per carregar-se la llengua pròpia de Mallorca. Sort que 50.000 persones diumenge passat varen dir SÍ a la llengua! Poques vegades s’ha aplegat tanta de gent a Mallorca per demanar la mateixa cosa.

Posted in Capsa de galletes . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent

A LA FI...!

progxsoller | 28 Gener, 2012 09:32

A la fi Gesba-Acciona se'n va. Des de 2004, quan es va privatitzar el servei de recollida de fems i la neteja viària i de platges, els ciutadans de Sóller hem patit un mal servei i car.


Ara, l'equip de govern municipal del Partit Popular ha aconseguit un acord amb Acciona perquè deixin de cobrir el servei, sense pràcticament més condicions que pagar-li el deute acumulat en 6 anys i amb un interès anual del 4'25 %.


Reconeixem les dificultats que deuen haver tingut per arribar a aquest acord i, per això, el nostre grup els donà l'enhorabona pública en la sessió de ple on es ratificà l'acord. Que quedi dit.


I ara, “com si no hagués passat res”?


Això no ens ha de fer oblidar, però, que el servei va respondre a una decisió política del mateix Partit Popular, presa en uns anys en què les privatitzacions (Aqualia, Gesba, pistes de pàdel...) pareixien la solució, si bé d'entrada sempre resultaven més cares per a les nostres butxaques i, especialment en el cas de Gesba-Acciona, hi havia un clar empitjorament del servei, arran del qual durant l'anterior legislatura del Pacte intentarem negociar, sense èxit; així, reflectint el que era la queixa màxima als fòrums de l'Agenda Local 21, els obrirem expedients sancionadors, derivats en contenciosos, que ara, almanco, han servit per negociar i que Acciona retiràs els que tenia contra l'ajuntament.


A la sessió del ple de dia 17 de gener, el vot del nostre grup fou una abstenció, ja que, reconeixent els avantatges de l'acord subscrit, ens pareixia que no havia de ser “com si no hagués passat res”; per a nosaltres havia de quedar palès que el mal servei havia creat perjudicis a la bona imatge del poble i al funcionament quotidià del municipi,  i era necessari bé un reconeixement explícit del Partit Popular de l'error d'aquesta concessió (que li deixà clara l'oposició en diferents plenaris de 2004 i 2006) i el seu mal funcionament o bé l'execució de l'aval que es va fer en donar la concessió (quasi simbòlic, d'e devers 32.000 €).


 (Segueix)

Posted in General . Comentaris: (0). Retroenllašos:(0). Enllaš permanent