facebook twitter youtube Sindicacio

Progressites per Sóller

Menu:


CercadorPrograma electoral de Progressistes per Sóller (VII)

progxsoller | 19 Maig, 2007 23:00

| latafanera.cat meneame.net facebook.com politi.cat google.com twitter.com

Educar els infants, educar els adults

La millora continuada de l’educació dels sollerics, independentment de la seva edat, és un assumpte que ha d’ocupar l’atenció de l’ajuntament. Per això, proposam:

1. Un consell escolar municipal molt obert a tota la comunitat educativa (professionals, famílies, joves, associacions culturals i esportives...).

2. Un projecte educatiu de ciutat que englobi tant les activitats dirigides als infants i joves com la formació permanent de tots els ciutadans, les activitats culturals, d’esport i festes.

3. Cooperar amb el Govern balear i els consells escolars dels centres educatius en la programació i gestió d’activitats extraescolars de qualitat lligades a l’oferta de tallers municipals (música, teatre...).

4. Pla d’obertura de centres educatius públics fora de l’horari lectiu i de serveis complementaris, a consensuar al Consell Escolar Municipal i a coordinar amb el Govern balear i els programes del Govern de l’estat (activitats de capvespre, escoles d’estiu i de vacances per alumnes d’infantil i primària, ús dels espais de l’IES els caps de setmana...).

5. Previsió de les necessitats educatives immediates i a mig termini: 2 línies d’infantil al CP Es Puig, ampliació del CP Pere Cerdà, controlar el termini d’execució i qualitat del nou centre de Ca les Ànimes, etc.

6. Ampliació i millora de l’Institut Guillem Colom Casesnoves, preveient que si es mantingués com a centre comarcal seria necessari construir-ne un de nou.

7. Donar més difusió al sistema d’ajudes per a què els infants amb més dificultats, de caire econòmic i social, s’integrin en les activitats complementaries, extraescolars i d’oci.

8. Regular, si el Govern balear no ho fa, un sistema de gratuïtat dels llibres de text, basat en la reutilització i les biblioteques d’aula.

9. Fomentar els estudis universitaris i de formació professional.

10. Crear una escoleta municipal de 0-3 anys.

11. Un centre d’educació permanent d’adults: accés a les noves tecnologies, cursos de català i, sobretot, la possibilitat de seguir estudis reglats i no reglats per a tots els que no pogueren seguir els estudis ordinaris.

12. Dur a terme un pla de formació continuada destinat a persones desocupades i treballadors (en diferents sectors: agricultura, restauració, construcció...) a fi de millorar la seva formació.

Els nostres joves

En la societat actual ni la família ni l’escola poden assegurar la formació plena dels joves. Entre tots hem de formar una xarxa per evitar que el jovent caigui en les moltes trampes que la vida actual para als individus i garantir el seu desenvolupament integral com a persones. Per això, proposam:

1. Un Consell Municipal de Joventut que impliqui la participació dels joves (14-30 anys) i la coordinació entre les àrees de joventut, educació, cultura, serveis socials i esport.

2. Mantenir l’Oficina d’Informació als Joves, ampliant les seves funcions (orientació professional, dinamització...) i ampliant el seu horari per fer-lo compatible amb el dels treballadors i estudiants.

3. Ampliar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies als nostres joves (Sóller com a zona WIFI, informacions i tràmits administratius a través d’Internet, ajuts per a l’adquisició d’ordinadors...).

4. Facilitar-los l’aprofitament de la desitjada escola d’adults per a què puguin completar els seus estudis (ESO, batxiller i algun cicle d’FP) i mantenir una formació permanent.

5. Augmentar el nombre d’educadors de carrer i contractar un dinamitzador especialitzat joventut.

6. Fomentar la participació dels joves en el programa municipal del voluntariat, especialment en la preservació dels nostre patrimoni natural i cultural, el projecte educatiu de ciutat i la cohesió social.

7. Casal de Joves cèntric i autogestionat com a centre dinamitzador d’una oferta d’oci adient per a la joventut. Un Casal de Joves al Port similar.

8. Oci per infants i joves de qualitat (parc de patinatge, oci nocturn saludable...), aprofitant especialment el centre multifuncional a La Defensora (teatre, cinema, concerts, congressos...).

9. Espais per a assaig de grups novells i tallers de música, pintura, ceràmica o artesania per a joves.

10. Foment de la salut: esport, pla de prevenció de les drogodependències...

11. Reducció de preus dels serveis municipals (transport, poliesportius, museus...).

12. Programa municipal per a l’habitatge digne.

Afavorir els esports

L’ajuntament ha d’afavorir la pràctica de l’esport entre els ciutadans de totes les edats i com a eina de socialització i millora de la salut, i no sols com a gestor d’instal·lacions i repartidor de subvencions. Per això, proposam:

1. Preus accessibles per l’ús de les instal·lacions municipals.

2. Major atenció als esports minoritaris, prioritzant les activitats lúdiques col·lectives i no competitives.

3. Crear, potenciar i millorar espais polifuncionals (camp de futbol del port).

4. Reactivar l’escola municipal d’esports per diversificar l’oferta esportiva en col·laboració amb els clubs i associacions.

5. Carril bici per anar al port i rutes de passeig pel poble i voltants.

6. Prioritzar la construcció de la piscina coberta.

Millorar la sanitat

Una societat equilibrada és també una societat més sana. L’accés al sistema sanitari és un dret fonamental de les persones garantit per l’Estat. La feina de l’Ajuntament consisteix en una millora constant -qualitativa i quantitativa- de les prestacions sanitàries que reben els sollerics. Per això, proposam:

1. Assegurar una ambulància i dos metges durant les 24 hores.

2. Millorar els recursos assistencials del centre de salut (radiografies, hospital de dia, ginecòleg...).

3. Millorar el centre assistencial del Port.

4. Plans de desratització, compatibles amb el medi ambient i la fauna local.

5. Pla de prevenció de les drogodependències, ludopaties...

6. Control estricte de la salubritat de les aigües per al consum i per a l’oci (fonts, platja, torrents...).

7. Neteja òptima de les zones públiques.

8. Ordenança de tinença d’animals.

9. Foment de l’esport per a tothom com a eina de salut.

Categoria: General. Comentaris: (0). Retroenllaços:(0). Enllaç permanent
« Comentari posterior | Comentari anterior »

Comentaris

Publica el teu comentari. Faig servir la moderació per evitar, exclusivament, spam.